Nárok na reklamaci estetického vzhledu upadá odsouhlasením a zaplacením služby. Na Vámi mechanicky poškozené nehty se záruka nevztahuje. 

Na reklamaci je brán zřetel 24 hodin
 od modeláže. Pokud dojde k tzv. odchlipu hmoty od přírodního nehtu je možná reklamce do 24 hodin od modeláže. 
Pokud by práce nebyla dobře provedena a materiál by nebyl kvalitně polymerizován , projeví se tato vada ihned. 
Je nutné mě informovat o Vašem zdravotním stavu, případně změně léků před provedením služby, protože při pozdější reklamaci nelze brát zřetel. 
V zimním období je doporučeno nosit rukavice z důvodu mechanického poškození.
Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .