Nárok na reklamaci estetického vzhledu upadá odsouhlasením a zaplacením služby. Na vámi mechanicky poškozené nehty se záruka nevztahuje. Na reklamaci je brán zřetel 24 hodin od modeláže. Pokud dojde k tzv. odchlipu hmoty od přírodního nehtu je možná reklamace do 24 hodin od modeláže. Pokud by práce nebyla dobře provedena a materiál by nebyl kvalitně polymerizován, projeví se tato vada ihned. Je nutné mě informovat o vašem zdravotním stavu, případně změně léků před provedením služby, protože na pozdější reklamace není brán zřetel. V zimním období je doporučeno nosit rukavice z důvodu mechanického poškození.
Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .